ENQUETE PASSO FIT - 10 vragen

We willen graag jou mening over je deelname aan Passofit.
Hoe heb je het ervaren maar vooral heeft het je aangezet tot meer bewegen?
Het onderzoek is compleet anoniem en alle data wordt op geaggregeerd nivo verwerkt.